Handling

Benoit är 14 år och har precis flyttat från landsbygden till huvudstaden Paris med sina föräldrar och sin lillebror. Den första skoldagen går inte riktigt som Benoit har tänkt sig då han blir påhoppad av coola killen Charles och hans gäng, och tvärtemot vad han hade hoppats finns ingen plats för honom bland de populära grupperna. De enda som välkomnar honom är istället ”nördarna”. Det finns dock fler nykomlingar: den mogna, trygga Aglee som har en funktionsvariation och Johanna – en svensk tjej som själv är lite blyg och får kämpa med både språket och att integrera sig i den franska miljön. Hon bryr sig inte om att försöka hamna i tuffingarnas gäng, utan blir vän med Benoit. Men samtidigt som Benoit förälskar sig i henne välkomnas hon ändå sakta med säkert av Charles och hans gäng, där de gör sig lustiga över allt och alla som avviker från det de anser vara ”det rätta”.

Att diskutera/göra innan visningen:

• Hur skulle det vara att byta skola? Vilka svårigheter skulle du ställas inför?
• Hur känns det att inte vara en del av gruppen?
• Är det lättare att hitta kompisar i vissa åldrar än i andra?
• Är det ok att vara rolig på någon annans bekostnad?
• Finns det grupperingar och ”gäng” på din skola?
• Vad finns det för normer och oskrivna regler på din skola?
• Finns det en uppdelning och typiska ”killgrejer” eller ”tjejgrejer” i din omgivning?
• Vad är mobbning tycker du? Var går gränsen mellan att busa och mobbas/kränka någon?
• Vad är moral? Vad är omoraliskt, tycker du?
• Ta reda på vad en regissör gör under en filminspelning!

Teman och bildberättande – diskutera efter filmen

Filmen synliggör mobbning och utanförskap i ord och handling. Kan du komma på någon specifik scen som du tycker illustrerar känslan av utanförskap? Kan du komma på någon specifik scen som illustrerar mobbning? Scenen när Benoit kommer till Charles bord och det inte finns plats för honom och han får sätta sig vid de yngre barnens bord, till exempel? De små barnen vill inte heller sitta med honom och visar detta genom att flytta sin del av bordet från hans. Varför flyttar de sig? Vad är skillnaden på att skoja, att retas och mobbning? Hur kan man stå upp mot mobbning och hjälpa någon som utsätts för mobbning? Vad gör Johanna i scenen vid matbordet? Vad gör Joshua? Vad skulle du ha gjort? Varför mobbar vissa andra? Är det för att de känner sig starka då – fast de egentligen är svaga? Kan den som mobbar vara ett offer?

Det är viktigt att diskutera att den som mobbar har problem. I åtgärder mot mobbning behöver man se att den som utsätts för mobbning är utbytbar – flera personer i filmen blir utsatta – medan den som mobbar är konstant. Om någon grupp behöver brytas upp och någon skulle omplaceras för att komma till bukt med mobbningen på skolan så vore det alltså Charles. Eller, hur resonerar eleverna?

Redan i filmens första bilder antyds temat om könsstereotyper, genus och normer: Vi får se en bild på en rosa ”My little Pony”, en regnbåge, hjärtan och Barbies. Vi smygtittar på Benoit där han vaknar i sitt knallrosa rum. Han tycks inte störas märkbart av detta förrän tuffa gänget kommer senare i filmen och börjar reta honom för det. Vad gör han då? På vilket sätt gör sportbilder rummet tuffare och mer till Benoits fördel? Vad är könsroller? Vad är genus? I filmens andra del där karaktärerna presenteras får vi se Benoit sitta vid frukostbordet med sin lillebror, mamma och pappa – en traditionell kärnfamilj. Vad är en ”norm”? Vad betyder det att något är ”normativt”? Vad är motsatsen? Vid frukostbordet deklarerar pappan att Benoit måste skaffa kompisar, bjuda till och gå fram till de andra eleverna i skolan. ”Jag gör ju det”, säger Benoit, men mamman säger över hans huvud; ”Han är blyg”. Scenen berättar att huvudkaraktären Benoit är tillbakadragen i ett samhälle där vi förväntas vara utåtriktade och ha mängder av vänner. Är det också en förväntan på hur en kille ska vara? Även Johanna är reserverad, men hon blir ändå välkommen i Charles gäng. Varför? Benoits pappa berättar i första scenen att han känner en som tog fram sin snopp i klassrummet och ”att han är en förlorare idag – lite som din farbror”. Varför skulle farbrorn vara en ”förlorare”? Vad säger det om vårt samhälle? Kanske har du hör uttrycket att det är ”lågt i tak”. Vad menar man med det när man pratar om normer? Hur får det människor att må, tror du?

Koppling till läroplanen Lgr11 åk 7-9

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Svenska:

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

Bild: 

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Samhällskunskap:

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Här hittar du komplett handledning hittar du utgiven tillsammans med Filmcentrum.