Elevföreläsning dramaturgi

Vill du att dina elever ska få kunskaper om filmens berättande och vad det är som får oss fastnaglade i sätet? De flesta filmer är uppbyggda kring klassisk Hollywood-dramaturgi med början- mitt- slut. I den här föreläsningen går vi igenom den dramaturgiska kurvan med...