Vill du att dina elever ska få kunskaper om filmens berättande och vad det är som får oss fastnaglade i sätet? De flesta filmer är uppbyggda kring klassisk Hollywood-dramaturgi med början- mitt- slut. I den här föreläsningen går vi igenom den dramaturgiska kurvan med hjälp av moderna filmexempel från filmer eleverna känner till. Föreläsningen behandlar bland annat kursmål i ämnen som svenska och bild.

Föreläsningen tar ca 1,5 timmar (exkl. rast) och hålls i Biograf Fokus, Stadsbiblioteket. För bokning, pris och övrig information – kontakta: Film- och mediepedagog Helena Sandberg, helena.sandberg1@jonkoping.se.